Termoplaster

Låg smältpunkt, hög formbarhet och god återanvändbarhet

Termoplaster är material som mjuknar och är formbara när de värms upp, men som hårdnar och behåller sin form när de kyls ned. De är bland annat kända för sin låga smältpunkt, höga formbarhet och goda återanvändbarhet. Termoplaster används ofta i olika tillämpningar, t.ex. förpackningar, bildelar, medicintekniska produkter och byggnadsmaterial. De är i allmänhet motståndskraftiga mot korrosion, fukt och kemikalier och kan relativt lätt återvinnas, vilket gör dem till ett hållbart alternativ till traditionella material.

Endast online, så mycket konkurrenskraftiga priser