Packningsmaterial

Alltid en lämplig packning.

Packningspapper är ett material som används för att fylla och täta utrymmen mellan två föremål. Det används främst för att förhindra att vätskor, gaser eller ämnen läcker eller rinner ut mellan föremålen. Packningspapper kan finnas i olika former och material, t.ex. komprimerat, förstärkt/förstärkt och NBR-gummi-korkpackningspapper. Det är viktigt att välja rätt typ av packningspapper för den specifika tillämpningen för att säkerställa optimal tätning.

Endast online, så mycket konkurrenskraftiga priser